TREBALL PREVI secundàriaPROPOSTES DIVERSES


Acoloreix municipis i comarques

En aquest mapa municipal de Catalunya acoloreix el teu municipi amb un color i la resta de la teva comarca en un to diferent del mateix color. Fes-ho també amb el municipi de Vimbodí-Poblet i la seva comarca. 

Un exemple podria ser aquest


Lleida - Poblet


Podeu fer-ho imprimint el mapa en un full DinA3 i fent-ho a mà o bé fer-ho utilitzant el programa Inkscape (un programa lliure de dibuix. 

Pengeu el resultat al Bloc.

Aqui teniu el mapa en versio JPG i en versió PDF
 • Mapa GIF per a modificar amb inkjet - font Municat.cat
 • Mapa PDF per a impressió en DIN A 3.


 

Calculeu l'escala aproximada del mapa DIN A-3 dels municipis.


Per fer-ho heu de seguir el següents passos:
 • Imprimir el mapa.
 • Mesurar la distància que hi ha sobre el mapa entre el vostre municipi i el Camp d'Aprenentatge, a l'Espluga de Francolí.
 • Consultar la distància real que hi ha entre el vostre municipi i l'Espluga de Francolí.
 • Calcular l'escala: és una proporció ( s'expressa en forma de fracció), entre la mesura sobre el mapa i la distància real mesurades en les mateixes unitats. Per fer-ho més entenedor cal simplificar la fracció.
Documenteu gràficament el procés que heu seguit i pengeu-ho al blog.


Itineraris amb Google Maps:
Nota: per tal de que pugueu consultar l'itinerari us hem de convidar a visualitzar-lo des del Camp d'Aprenentatge. Només cal que ens indiqueu que hi esteu interessats
 • Utilitzant algun dels programes informàtics dedicats a la informació geogràfica (google maps o google Earth) fes una línia recta i calcula la distància que hi ha entre la teva escola i el Camp d'Aprenentatge dels monestirs del Cister, situat a l'Alberg de Joventut Jaume I. ( Has de tenir en compte l'escala del mapa).
 • Tot seguit fes un itinerari entre la teva escola i el Camp d'Aprenentatge en cotxe o en Autobús. Prova d'inserir el mapa de la ruta en el vostre blog. Ho pots fer utilitzant el Google Maps tal i com ho hem fet al primer exercici d'aquest apartat.

 • Tenint en compte la distància recorreguda i el temps emprat en cada mitjà de transport, calculeu la velocitat en km/h per a cada mitjà de transport.

EL TEMPS CANVIA ALLÒ QUE ENS ENVOLTA

El paissatge del voltant de poblet ha canviat bastant en 50 anys,  però hi ha coses que continuen igual. Per poder descobrir que ha canviat i que continua igual ho podem fer mirant des de l'aire.POBLET 2013


Font: Col.lecció Ortofotomapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya


 POBLET 1956


Font: Col.lecció Ortofotomapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
  Ha canviat el vostre poble? Si ho voleu descobrir dieu als vostres professors que us ensenyin dues fotografies aèries com aquestes. Si voleu saber on les podeu trobar, només cal que mireu aquest tutorial 

 EL PERFIL TOPOGRÀFIC.


En aquest mapa de l'Institut Cartogràfic de Catalunya que correspon a l'entorn de Poblet. Hi hem descrit una línia  que aplega punts claus de part del recorregut que es realitza durant l'activitat del Tresor  de Poblet.


Realitzat amb el programa  Miramón en base a les dades del mapa topogràfic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Podeu realitzar  el perfil topogràfic que segueix aquesta linia, i que els alumnes podran reconèixer quan facin l'estada al camp.

Nota: Si s'accentua l'escala vertical 2 o 3 cops, el perfil que s'obté s'assembla més a com s'aprecia en la realitat. Quan l'alumne faci el perfil l'hauria d'augmentar 2,7 vegades per a que coincideixi amb els resultats que trobarà en el quadern de treball del que disposarà quan vingui a fer l'activitat al CdA.


ESPAIS NATURALS

A Catalunya hi ha diferents espais que pel seu interès com a resperves de la flora i la fauna o per altres raons compten amb una qualificació especial per part del govern de la Generalitat.
 • Mapa dels principals espais protegits de Catalunya (N'hi ha d'altres. Consulta-ho al SIMA de l'apartat d'exercicis.)
Font: Web de la Generalitat de Catalunya 

 
Exercici:
 • Localitza si hi ha algun espai protegit dins la comarca.
  • Si vols pots consultar els espais naturals dins la wikipeda
 • Busca informació a internet sobre aquest espai i fes-ne una breu descripció.
 • Quins elements de la flora i de la fauna en destacaries?
 • Pots mirar el mapa de situació concret en el mapa d'espais naturals del SIMA de la Generalitat de Catalunya

Analitzem un text històric que parla de Poblet.

Llegiu el següent text

MORT DE REI, un fragment del LLIBRE DELS FEITSRespeu en forma de redacció les següents preguntes.
 • Qui l'escriu?
 • Qui és el personatge principal? Cerca informació i fes una breu biografia
 • Quins altres personatges hi apareixen? Cerca informació i fes una breu biografia
 • Sobre que parla?
 • Quins llocs hi apareixen?
 • Busca informació sobre el llibre on s'inclou el text.
 • Quina vinculació pot tenir el text amb Poblet?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada